Tämä tarina kertoo karua kieltä (kuvin ja sanoin) Elementtiteollisuuden vaikeuksista toimittaa laadukkaita rakennuselementtejä ja miten välinpitämättömästi viranomaiset suhtautuvat virheistä reklamointeihin.

Blogin kuvat on otettu Tampereen Härmälänrannan uudisrakennusalueelta. Alimmassa kuvassa, joka on otettu v. 2011, näyttävät betonielementit olevan silmämääräisesti kunnossa.

Jokin aika sitten keskusteltiin julkisuudessa Tukesin tekemästä kartoituksesta, joka kohdistui Betonisiltoihin.  Kartoituksessa todettiin vakaviakin puutteita betonin laadussa, ts. lujuusominaisuksissa.

Toimitin oheiset kuvani Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) 7/2017.  Sain ensimmäisen vastauksen usean tiedustelun jälkeen 19.10.2017. Siinä todettiin ;

”Asian käsittely Tukesissa on päättynyt. Käsittelyn tuloksista ei ilmoiteta erikseen asian ilmoittajalle, vain asiaan liittyville asianosaisille. Asia on siirretty rakennusvalvontaviranomaisille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten, koska kyseessä käynnissä oleva työmaa”.      

Tivattuani tarkempaa vastausta, sain oheisen lisäselvityksen 23.10.2017;

”Rakennustuotteiden markkinavalvonta on osa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtäviä. Markkinavalvonnalla varmistetaan, että markkinoille saatettavat tuotteet ovat vaatimustenmukaisia. Valvontaa suoritetaan riskiperusteisesti ja valvonnan toimenpiteet kohdistuvat rakennustuotteiden valmistajiin tai maahantuojiin. Tukesin saamat ilmoitukset eivät välttämättä johda toimenpiteisiin, mutta ne taltioidaan ja ne ovat osa riskiperusteista päätöksentekoa ja niitä hyödynnetään aktiivisesti tulevissa markkinavalvontasuunnitelmissa.

Viranomaisen toimintaa ohjaa lainsäädäntöön asetetut toimivaltuudet. Tukesilla ei ole toimivaltuutta rakennuskohteessa. Rakennuskohteessa toimivalta on kunnallisella rakennusvalvontaviranomaisella. Viranomaisen ilmoitus päätöksistä tehdään asianosaisille tai muulle taholle jolla on oikeus hakea päätökseen oikaisua tai muutosta. Joissain tapauksissa ilmoittaja on asianosainen tapauksessa. Tässä tapauksessa Tukes ei ole tehnyt hallinnollista päätöstä, vaan on siirtänyt asian toimivaltaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi. Rakennusvalvontaviranomainen tekee asiassa itsenäiset ratkaisut.

Rakennuskohteen tekniset ratkaisut tai -työvaiheet eivät kuulu Tukesin valvontaan, vaan ne kuuluvat rakennusvalvontaviranomaiselle.

Tekemänne ilmoitus on meillä kirjattu. Ilmoitukset ovat erittäin tärkeitä, kun teemme arviota mihin rakennustuotteisiin kohdistamme valvonnan tulevina vuosina”.

Toisin sanoen, lainsäätäjän mielestä viraston ei anneta puuttua keskeneräisiin rakennuskohteisiin, ennen kuin ”susi” on valmistunut.    

Peräänkyselyn jälkeen sain oheisen vastauksen Tampereen kaupungin Rakennusvalvonnasta  17.11.2019;

TUKESilta saatujen kuvien perusteella (joista pari liitteenä) kyseessä on ns. sisäkuorielementit, joihin on elementtitehtaalla asennettu lämmöneristeet. Lämmöneristeen pinnassa on suoja/tartuntakerros tulevan pintarappauksen alustaksi. Valmistuksen, kuljetuksen tai asennuksen yhteydessä lämmöneristekerrokseen on aiheutunut vauriota. Lämmöneristekerroksen yhtenäisyys, kolojen täyttäminen ja saumojen tiivistäminen on varmistettava ennen rappauskerrosten tekemistä. Tämä on työnjohdon vastuulla.

Tämän kohteen energiaselvityksessä rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskennassa on käytetty vuotoilman suunnitteluarvona pienempää arvoa kuin määräysten maksimi, jolloin pienempi ilmanpitävyys tulee osoittaa mittaamalla (tiiviysmittaus rakennuksesta).  Mittauksen yhteydessä usein tehdään lämpökamerakuvauksia mahdollisten lämpövuotojen paikantamiseksi olosuhteiden niin salliessa.

Laitan viestinne myös kohteen vastaavalle työnjohtajalle, jolta voitte halutessanne tiedustella lisää elementtien lämmöneristekerroksen saumojen tiivistämisestä ja eristekerroksen korjaamisesta ennen lopullisten rappauskerrosten tekemistä”.

Vastaus on saman sisältöinen kuin Tukesin, ts. ”ensin hutkitaan, sitten tutkitaan”.

Rakennusten viimeistelyvaiheessa kuvissa nähtävät kolot ym. vauriot on paikattu ja slammattu päälle. Kuvat ovat kahden eri rakennusliikkeen rakentamista asuinrakennuksista. Elementtien valmistajaa en ole selvittänyt.

Tämän kirjelmöinti prosessin jälkeen kypsyin viranomaisten välinpitämättömyyteen. Seuraan nyt mielenkiinnolla ko. rakennusten elinkaarta. Toivon tietysti, että rakennukset ”toimivat” kuten niiden on tarkoitus toimia, tuottaen mukavaa asumismukavuutta. 

Mitä tästä opimme ? Kun lähestyt viranomaisia reklamoinnein, oli kysymyksessä valtion tai kuntien laitos, varsin usein lyöt ”pääsi seinään”. Toivon lukijoilta kuitenkin sitkeyttä, periksi ei saa antaa. Ei muuta kun perästä kuuluu…

 

(Kuvat kirjoittajan omia otoksia)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up